PARAULA CLAU: Eixample

Document: Acta d'obertura del testament d’Ildefons Cerdà i Sunyer

Eix temàtic: ILDEFONS CERDÀ I SUNYER

Exposició: Testaments que fan història