FERRAN EL CATÒLIC: Documents

Notícia de la mort del rei Ferran II

Data: 1516, Gener, 25.

Referència: AHPB, 244/1: Pere Miquel Carbonell, XXVIII protocollum, 1504-1517, sense foliar.

Paraules clau: Ferran el Catòlic, Madrigalejo, Pere Miquel Carbonell.

Contingut: Pere Miquel Carbonell, notari públic de Barcelona, anota a seguit de la intitulació de l’any 1516 del seu protocol que el rei Ferran II ha mort el dimecres 23 de gener, sense fills mascles, al lloc o vila de Madrigalejo (Càceres), de vuitanta focs, distant vuit llegües del monestir de Santa Maria de Guadalupe, de l’orde de Sant Jeroni, situat al regne de Castella. El testament havia estat atorgat el dia 22 de gener i actualment es conserva a l'Arxiu de la Fundació Casa de Alba.

Context: Destaquem com a l’anotació, Carbonell no hi féu cap esment a la successió prevista. El notari, que també era arxiver reial, coneixia de primera mà la manca de reconeixement cap a l’hereva, Joana, empresonada des de 1509 a Tordesillas. Amb la mort de Ferran, de fet, s’inicià un període de regència fins l’accés al tron per part del seu net Carles I. Aquestes anotacions, que arrelen en el caire patrimonial del protocol i són força usuals abans del segle XVIII, converteixen el llibre notarial, de manera involuntària, a més de font per a la història, també en reflex de cultura i en instrument de transmissió de la memòria.