PRESENTACIÓ

Una manera prou reeixida de difondre el ric patrimoni notarial és a través de testaments i últimes voluntats de personatges de relleu. En el cas de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona comptem amb un significatiu nombre d’aquests documents que, més enllà del contingut concret de les seves clàusules, són interessants per al públic pel fet que pertanyen a figures prou conegudes de la història.

 

Amb Testaments que fan història hem dut a terme una primera tria, de deu individus, que permet apropar-nos a diferents èpoques i diversos àmbits (política, literatura, urbanisme, pintura) del nostre passat. La major part de testaments, a més, si bé havien estat consultats ja per especialistes, es posen per primer cop directament a disposició de la ciutadania gràcies a la seva digitalització.