JOSEP MORAGUES I MAS: Documents

Testament de Josep Moragues i Mas
1715

(5 imatges)